حضور دخیا در رئال مادرید؛ نزدیک تر از همیشه

You can see about حضور دخیا در رئال مادرید؛ نزدیک تر از همیشه news article in this page. if you want read more please login.
ورزش سه: در روزهای اخیر دوباره اخباری در مورد حضو داوید دخیا، سنگربان 27 ساله شیاطین سرخ در جمع کهکشانی ها شنیده شده و با توجه به علاقه شخصی دخیا به این انتقال، ممکن است به زودی شاهد رخ دادن آن باشیم.نشریه دیلی میل فاش کرد که سران یونایتد رقم 70 میلیون یورو را برای فروش دخیا در نظر گرفته اند و قصد ندارد در این رابطه کوچکترین تخفیفی برای رئال مادرید قائل شوند.همچنین یونایتد در این میان جانشین دخیا را نیز پیدا کرده و قصد دارد کسپر اشمایکل، فرزند پیتر اشمایکل سنگربان افسانه ای خود را در سالهای نه چندان دور را جذب کند.اشمایکل که دو سال پیش یکی از عوامل اصلی ?......

Login to read more ...

Information