محل قتل مدیر شبکه gem در ترکیه

You can see about محل قتل مدیر شبکه gem در ترکیه news article in this page. if you want read more please login.
كريميان در منطقه نظامی ماسلاك و در یک مركز خريد با ٢٧ گلوله به قتل رسید.كريميان در منطقه نظامی ماسلاك و در یک مركز خريد با ٢٧ گلوله به قتل رسید. محل قتل مدیر شبکه gem در ترکیه محل ترور مدیر جم تی وی در ترکیهمنبع: باشگاه خبرنگاران...

Login to read more ...

Information