جهانگیری، تک ستاره آسمان اصلاح طلبان/ بوی عبور می آید! - خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

You can see about جهانگیری، تک ستاره آسمان اصلاح طلبان/ بوی عبور می آید! - خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان news article in this page. if you want read more please login.
خبرگزاری مهر- گروه سیاست- حسام رضایی: چند سالی است که مدل «پوتین-مدودوف» در عالم سیاست جای خود را باز کرده است، شیوه ای که در آن یکی رئیس جمهور می شود و دیگری را نخست وزیر می کند و با پایان دوره اش و منع قانونی برای نامزدی مجدد، حالا نوبت نخست وزیر است که نامزد ریاست جمهوری شود و پس از رسیدن به قدرت رئیس سابق دولت را بعنوان نخست وزیر خود برگزیند.۴ سال پیش در چنین ایامی، محمود احمدی نژاد هم این رویای را در سر می پروراند! اما همین که خواست شکل مدیریتی این دو را با اسفندیارش محقق کند، نهاد نظارتی مانع شد.امروز و پس از گذشت ۴ سال از آن ایام، اما اصلاح طلبان طرحی نو در انداخته اند؛ نامزدی همزمان رئیس جمهور و معاون اول. آنها اگر چه برای معاون رئیس دولت نقشی بیشتر از «کاور...

Login to read more ...

Information

Last News