چگونه از وقوع خطاهای پزشکی جلوگیری کنیم؟

You can see about چگونه از وقوع خطاهای پزشکی جلوگیری کنیم؟ news article in this page. if you want read more please login.
خطا‌های پزشکی به اشتباهات قابل پیشگیری در حوزه‌ی مراقبت از سلامت گفته می‌شود. خطای پزشکی می‌تواند در بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها، اتاق‌های عمل، مطب پزشکان، مراکز مخصوص مراقبت از بیماران، داروخانه‌ها و حتی در منازل اتفاق بیفتند. این اشتباهات می‌توانند مرتبط با داروها، عمل جراحی، تشخیص بیماری، درمان خانگی، ابزار و تجهیزات و گزارش‌های آزمایشگاه باشند. اغلبِ این اشتباهات از فقدان ارتباط مؤثر بین افراد درگیر نشات می‌گیرند. خطاهای پزشکی ممکن است منجربه صدمه زدن به افراد یا حتی مرگ آنها شوند.مقاله مرتبط: راز سلامتی چیست؛ متخصصان در این باره چه می‌گویند؟برخی از خطاهای پزشکی عبارتند از:تشخیص یا درمان اشتباه یا ناکافی؛انجام عمل جراحی روی موضع نادرست؛دری...

Login to read more ...

Information