زودرنجی و درمان آن با ۷ راهکاری که روابط‌تان را بهبود می‌بخشد

You can see about زودرنجی و درمان آن با ۷ راهکاری که روابط‌تان را بهبود می‌بخشد news article in this page. if you want read more please login.
زودرنجی احساسی است که همه‌ی ما در زندگی به نوعی آن را تجربه کرده‌ایم. اما هر کدام از ما چقدر اجازه می‌دهیم این حس بر روابط‌‌مان با اطرافیان‌ تأثیر بگذارد؟ زودرنجی سطوح مختلفی دارد و به نسبت عکس‌العملی که ما در نتیجه‌ی ناراحتی از یک موضوع بروز می‌دهیم، متغیر است. زودرنجی عواطف ما را آلوده و خلق‌وخوی ما را خراب می‌کند و موج منفی و شرایط استرس‌زایی را در محل کار، خانه و خانواده و به‌طورکلی محیط اطراف پخش می‌کند که بر دیگران هم تأثیر ناخوشایندی می‌گذارد.با این مقاله از «چطور» همراه ما باشید تا درباره‌ی زودرنجی و درمان آن بیشتر با هم صحبت کنیم.مقاله مرتبط: چطور با دیگران بدون حدس و گمان ارتباط داشته باشیمزودرنجی ما را به مزر تحریک‌پذیری می‌رساند. بدخلق......

Login to read more ...

Information