عقد رهن چیست و فک رهن در قانون مدنی به چه معناست؟

You can see about عقد رهن چیست و فک رهن در قانون مدنی به چه معناست؟ news article in this page. if you want read more please login.
۰۹زنده یاد دکتر ناصر کاتوزیان در جلد دوم «درس هایی از عقود معین» خود می نویسد: «طلبکار بایستی برای اطمینان یافتن از وصول حق، در اندیشه‌ی «وثیقه» یا «تضمین» خاصی باشد و از تکیه بر وثیقه‌ی موهومِ داراییِ مدیون سودی نمی‌برد.»از رهگذر این عبارت می‌توان به ماهیت عقد رهن پی‌برد. به این معنی که رهن مانند یک نوع وثیقه برای اطمینان خاطر طلبکار است تا در صورتی که مدیون از پرداخت دین خود سر باز زد، بتواند از مال مورد رهن (رهینه) حق خودش را تحصیل کند. برای مثال ماشینی که به رهن گذارده می‌شود را بفروشد و با پول آن به حق خود برسد.در قانون مدنی آمده است: «رهن عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد. رهن‌دهنده را راهن و طرف دیگر را مرتهن می‌گویند.»این ......

Login to read more ...

Information