دیدنى‌ها

You can see about دیدنى‌ها news article in this page. if you want read more please login.
دیدنى‌ها کودک و نوجوان > فرهنگی - اجتماعی - خانه فیروزه‌ای > الهه صابر:چشم‌هایم را می‌بندم. نور می‌بینم و تاریکی و خودم را در میانه‌شان. شب را می‌بینم که سپاهی سرِ هم کرده و فلق را که نقشه می‌کشد. گاهی شب می‌برد و روشنایی می‌بازد. گاهی هم سپیده حمله می‌کند و نقشه‌های فلق می‌گیرد. من در این میانه‌ام، بین سپاه شب و روز.چشم‌هایم را می‌بندم. خواب می‌بینم و بیداری و خودم را نگهبان نوبت شب. کمی خوابم و کمی بیدار. صدای هم‌زدن شکر توی قهوه را می‌بینم. اما چون حوصله‌ي سایه‌های مشکوک و چراغ قوه را ندارم، پس این‌ها را نمی‌بینم. من وسط موزه‌ی انتخاب هستم. با یک عالم ماجرا که انگار قبلاً هم اتفاق افتاده‌اند.چشم‌هایم را می‌بندم. ترس می‌بینم و جسارت و خودم ......

Login to read more ...

Information

  • Search: دیدنى‌ها
  • Keywords: می‌بینم ,چشم‌هایم ,می‌بندم ,می‌کند ,ماهی ,بشود ,می‌کنم چشم‌هایم