"پیش از جوانی" و "راز صلیب سربی"

You can see about "پیش از جوانی" و "راز صلیب سربی" news article in this page. if you want read more please login.
دو جرعه كتاب "پیش از جوانی" و "راز صلیب سربی" کودک و نوجوان > آثار نوجوانان - پیش از بستن چمدان‌هایتان برای رفتن به جوانی، با حال و هوای دو دوختر آشنا شوید که با چالش‌هایی در آخر نوجوانی‌شان روبه‌رو می‌شوند. یک فصل را در کنار گلی و نگرانی‌اش سر کنید و فصل دیگر بروید کنار دریا و مواظب باشید در سردرگمی‌اش غرق نشوید. فصل‌های کوتاه را یک به یک بخوانید و ببینید این دو نفر چگونه به هم می‌رسند.خواندن کتاب تجربه‌کردن دو زندگی تازه است. شاید زندگی خودمان هم تغییر کند. پیش از بستن چمدان نگاهی به درون آن بیندازید، شاید چیزی را فراموش کرده باشید؛ شاید رؤیاهایتان را...نویسنده: مینو کریم زادهناشر: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (88964115)نوشین صرافهاخبرنگار جوا...

Login to read more ...

Information