سرمقاله‌های روزنامه‌های ۱۰ اردیبهشت

You can see about سرمقاله‌های روزنامه‌های ۱۰ اردیبهشت news article in this page. if you want read more please login.
سرمقاله‌های روزنامه‌های ۱۰ اردیبهشت ارتباطات > رسانه و روزنامه‌نگاری - همشهری آنلاین:انتخابات ۹۶ و رفتارهای سیاسی و ... از جمله موضوعاتی بودند که در ستون سرمقاله برخی از روزنامه‌های یکشنبه-۱۰ اردیبهشت- جای گرفتند. روزنامه رسالت در ستون سرمقاله‌اش «جهانگيري كليد دوقطبي سازي انتخابات»نوشت:اولين مناظره انتخاباتي رياست جمهوري با طرح مهم‌ترين موضوعات اجتماعي برگزار شد. حاشيه‌نشيني، فاصله طبقاتي، مشكل مسكن، ازدواج جوانان و عدم كارآمدي دستگاه‌هاي اجرايي در حل مشكلات اجتماعي مهم‌ترين موضوعاتي بود كه در سوالات مناظره مطرح شد. تركيب مناظره‌كنندگان در اولين ظهور و چينش حكايت از 6 سليقه سياسي داشت. رقابت جناحي و جرياني در اين چينش برحسب طرح ديدگاه‌...

Login to read more ...

Information