تخلیه فرودگاه برلین در پی کشف یک چمدان مشکوک

You can see about تخلیه فرودگاه برلین در پی کشف یک چمدان مشکوک news article in this page. if you want read more please login.
تخلیه فرودگاه برلین در پی کشف یک چمدان مشکوک جهان > اروپا - همشهرری‌آنلاین:به دنبال کشف یک چمدان مشکوک در فرودگاه تگل، برلین پروازها در این فرودگاه متوقف و سالن فرودگاه به طور کامل تخلیه شد.  فرودگاه تگل برلین با ورود ماموران پلیس در پی کشف یک چمدان رها شده مشکوک به طور کامل تخلیه شد.به گزارش ایسنا به نقل از رادیو صدای اروپا، رسانه‌های محلی خبر داده‌اند که به دنبال تخلیه این فرودگاه، پروازهاي خروجي از این مجموعه متوقف نشد....

Login to read more ...

Information